โรคมะเร็งเต้านม: รายชื่ออาหารเสริมที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตอนที่ 2

TAG:

รายชื่ออาหารเสริมที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตอนที่ 2

Astragalus

Astragalus ยังเป็นที่รู้จักกันในช่อ Huang Chi,Milk Vetch and Astragalus Membranaceus นักวิจัยเคยเชื่อว่า Astragalus มีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งเสริมการทำงานของตับและช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมให้น้อยลงได้และเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จาก Astragalus ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับ 500 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง
จากการรายงานของผู้ป่วย,ไม่มีผลข้างเคียงอันใดเกิดขึ้นหลังจากได้รับ Astragalus ในกรณีที่คุณใช้ยากดระบบภูมิคุ้มกันให้หลี่กเลี่ยงการใช้สารชนิดนี้โดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยอันใดออกมายืนยันถึงประโยชน์ของ Astragalus ที่มีต่อมะเร็งเต้านม
Beta Carotene

Beta Carotene ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ  Carotenes,A-beta carotene,Carotenoid and Provitamin A นักวิจัยเชื่อว่า Beta Carotene อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม,ช่วยลดความเสื่อมโทรมของผิวหนัง,ช่วยรักษาเยื่อ Retina, ส่งเสริมการทำงานของหัวใจ, ทำให้หัวใจทำงานเป็นปกติ
นักวิจัยแนะนำให้ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมกินอาหารให้ได้สัดส่วน โดยเน้นการกินผักและผลไม้ในปริมาณมากซึ่งจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่มิใช่แค่ Beta Carotene แต่เพียงอย่างเดียว เพราะผักและผลไม้มีหลากหลายและมีปริมาณมากจะช่วยลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแม้ว่าจะมีผลการวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของ Beta Carotene ที่มีต่อร่างกายนักวิจัยยังไม่พบหลักฐานที่แสดงว่า Beta Carotene สามารถป้องกันการเป็นมะเร็งเต้านมได้

สำหรับคนทั่วไปที่มีร่างกายแข็งแรงเป็นปกตินอกจากการได้รับ Beta Carotene จากอาหารที่กินในแต่ละวันแล้ว ไม่แนะนำให้กิน Beta Carotene ในรูปของอาหารเสริมอีก เนื่องจากหากคุณกินอาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยเน้นการกินผักและผลไม้หลากหลายชนิด ร่างกายก็จะได้รับ Beta Carotene ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว การได้รับ Beta Carotene โดยผ่านการกินอาหารที่ได้สัดส่วนในแต่ละวันถือเป็นวิธีรับ Beta Carotene ที่ปลอดภัยที่สุด การได้รับ Beta Carotene ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ผิวหนังของคุณเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส้ม และยังเป็นการเพิ่มความเสียหายแก่ร่างกายอันเนื่องมาจากการทำลายของอนุมูลอิสระอีกด้วย

Black Cohosh

Black Cohosh ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Beneberry,Cimicifuga,Rattle Root,Bugwort,Black Snakeroot and Squaw Root นักวิจัยเชื่อว่า Black Cohosh มีสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการอันเนื่องมาจากภาวะหมดประจำเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการร้อนวูบวาบ

เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จาก Black Cohosh นักวิจัยแนะนำให้กินสารสกัดจาก Black Cohosh 1 มิลลิกรัม 2 ครั้งต่อวัน. อย่างไรก็ตามแม้ว่าปริมาณดังกล่าวจะปลอดภัยต่อร่างกาย แต่นักวิจัยยังออกมาเตือนถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตับเสื่อมและตับอักเสบ มีผลงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ Black Cohosh ที่มีต่อมะเร็งเต้านม แต่ไม่มีงานวิจัยชิ้นใดที่มีเหตุผลและหลักฐานมาสนับสนุนได้มากพอที่จะเชื่อถือได้อย่างแน่นอน ดังนั้นในตอนนี้เพื่อความปลอดภัยผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมควรหลีกเลี่ยงการกิน Black Cohosh อย่างเด็ดขาด

Essiac Tea

Essiac Tea ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Powdered Slippery Elm Bark,Burdock Root,Powdered Sheep Sorrel Root  and Powdered Rhubarb Root แพทย์ที่ใช้ Essiac Tea เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยรักษาโรคมะเร็งและมะเร็งเต้านม
เพื่อให้ได้รับประโยชน์แพทย์แนะนำให้ผู้ดื่มดื่ม Essiac Tea 2-4 ออนซ์ต่อวัน แม้ว่านักวิจัยและแพทย์รู้ถึงประโยชน์ของ Essiac Tea  ที่มีต่อร่างกายดี แต่การกิน Esseac Tea ก็ยังก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการคลื่นไส้,อาเจียน,ท้องร่วง,และผื่นคัน และอาการดังกล่าวอาจจะรุนแรงมากขึ้นในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตและตับและในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนคุณประโยชน์ของ Essiac Tea ที่มีต่อการเยียวยาอาการผิดปกติของร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมแต่อย่างใด

บทความมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้อง