การตรวจ PSA สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก

TAG:

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของมะเร็วที่คร่าชีวิตของผู้ชาย รองจากมะเร็งปอด พบว่าผู้ชาย 1 คน ในทุก 10 คน จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า มะเร็งต่อมลูกหมากมักไม่ค่อยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ทั่ว ๆ ไป


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจต่อมลูกหมากของคุณอย่างละเอียด มีตั้งแต่การคลำต่อมลูกหมากทางทวารหนัก เพื่อตรวจก้อนหรือขนาดของต่อมลูกหมาก หรือแม้แต่การตรวจทาง Lab โดยหา Prostatic specific antigen (PSA) ซึ่งตรวจได้ใน 2 รูปแบบ คือ Total PSAและ Free  PSA เพื่อค้นพบโรค ในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการป้องกันการลุกลามของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PSA คืออะไร

Prostatic specific antigen (PSA) สามารถตรวจได้จากเลือด เนื่องจาก ต่อมลูกหมากจะปล่อยสารชนิดนี้มาในกระแสเลือด   ผู้ชายสุขภาพแข็งแรงอาจพบสารนี้ได้ในระดับต่ำ ๆ และเพิ่มปริมาณสูงขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้นเนื่องจากขนาดต่อมลูกหมากที่โตขึ้น แต่จะมีปริมาณสูงผิดปกติได้จากการอักเสบและ การเกิดมะเร็ง การตรวจระดับ PSA จะช่วยให้สามารถค้นพบโรคได้รวดเร็ว ในระยะเริ่มต้นเพื่อให้แพทย์สามารถทำการตรวจรักษาวิธีต่อไปได้ทันที 

ค่าปกติ ของ PSA
     ค่าปกติของ PSA  อยู่ในช่วง ถึง 10 ng/mL ในช่วงอายุที่แตกต่างกันอาจมีระดับของ PSA ที่ไม่เท่ากันได้ แต่จะไม่สูงเกิน10 ng/mLกรณีที่มีการตัดต่อมลูกหมากไปแล้วเพื่อรักษามะเร็งจะมีระดับPSA เป็น 0 ได้ แต่ยังต้องมีการตรวจระดับ PSA เพื่อติดตามอาการต่อไป หากพบว่ามีระดับสูง อาจเกิดเนื่องจากการพบการกระจายของมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งไม่สามารถกำจัดออกได้หมด


ระดับ PSA ที่ตรวจพบบ่งชี้ถึงโอกาสในการเกิดมะเร็งที่แตกต่างกันได้
ระดับ Standard PSA
โอกาสในการเกิดมะเร็ง
ระดับ free PSA
โอกาสในการเกิดมะเร็ง
0-2 ng/mL
1%
0-10%
56%
2-4 ng/mL
15%
10-15%
28%
4-10 ng/mL
25%
15-20%
20%
>10 ng/mL
>50%
20-25%
16%


>25%
8%
 
     ดังนั้นคุณผู้ชายทั้งหลายจึงควรตระหนักถึงภัยที่อาจจะเกิดกับต่อมลูกหมากของคุณได้ โดยสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) ได้แนะนำให้ผู้ชายที่อายุเกิน 40 ปีขึ้นไปทุกคน จะต้องเข้ารับการตรวจต่อมลูกหมาก ปีละ ครั้ง มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่แพทย์สามารถพอจะช่วยท่านได้ แม้ว่าในระยะท้ายๆ แต่การตรวจพบแต่เนิ่นๆ จะทำให้การรักษาได้ผลดี และมีโอกาสหายได้ มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆ มักจะไม่มีอาการอันใดที่บ่งให้รู้ตัว ผู้ชายที่อายุเกิน 40 ปี จึงควรรับการตรวจต่อมลูกหมากปีละครั้ง เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆ ง่ายต่อการรักษา

บทความมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้อง