โรคมะเร็งเต้านม: อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

TAG:

โรคมะเร็งเต้านม: อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ใครสักคนลุกขึ้นมากินอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นการทดแทนสารอาหารที่ร่างกายได้รับไม่เพียงพอในแต่ละวันทำให้ได้โภชนาการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นทำให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมีการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือทำให้โรคร้ายที่กำลังเผชิญอยู่บรรเทาเบาบางลง
ความเสี่ยงในการกินอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับมะเร็งเต้านมการกินอาหารเสริมจำพวกวิตามิน,แร่ธาตุ,หรือสมุนไพรบางชนิดทำให้ร่างกายแข็งแรงคงทนตลอดระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์และสามารถรักษาความแข็งแรงนั้นเอาไว้แม้ว่าการรักษานั้นจะผ่านพ้นไป ช่วยลดอัตราเสี่ยงในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกครั้ง ในขณะที่ผู้ป่วยอีกหลายคนหวังให้อาหารเสริมนั้นช่วยลดการลุกลามของมะเร็งเต้านมให้น้อยลงหรือทำให้เนื้อร้ายดังกล่าวหยุดการเจริญเติบโตไปเลย

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาพิจารณาให้กรดอะมิโน,วิตามิน,แร่ธาตุและสมุนไพร,เป็นอาหารเสริมที่ถูกนำเข้าไปในร่างกายโดยผ่านการกิน.เพื่อเป็นการเสริมสร้างโภชนาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอาหารเสริมมีหลายรูปแบบ เช่น ของเหลว,เม็ดกลม,ผงแป้ง,เม็ดแบน,หรืออยู่ในรูปของแคปซูล รัฐบาลสหรัฐจัดให้อาหารเสริมอยู่ในกลุ่มพิเศษ อาหารเสริมไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับยารักษาโรค และไม่มีอาหารเสริมชนิดใดสามารถรักษามะเร็งให้หายได้

แม้ว่าอาหารเสริมโดยทั่วไปจะดีต่อร่างกายของคนเราหากนำมาใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีอาหารเสริมจำหน่ายตามท้องตลาดจำนวนมาก และแต่ละชนิดจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันด้วยความหลากหลายของอาหารเสริมเหล่านี้จึงเป็นการยากที่จะตัดสินใจได้ถูกว่า อาหารเสริมชนิดใดเหมาะที่สุดสำหรับโรคมะเร็งเต้านม วิตามินบางชนิดเช่น วิตามินรวมอาจเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีร่างกายปกติและขาดสารอาหารเพียงบางอย่างเท่านั้น ในขณะที่อาหารเสริมบางชนิดอาจมีฤทธิ์ขัดขวางกระบวนการรักษามะเร็งเต้านม หากผู้ป่วยนำมากินโดยปราศจากการควบคุมทางการแพทย์อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม,การกินอาหารตามปกติอย่างครบถ้วนจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเกือบทั้งหมด แต่หากร่างกายของคุณขาดสารอาหารหรือมีความต้องการสารอาหารบางชนิดในปริมาณที่มากเป็นพิเศษ แพทย์อาจแนะนำให้คุณกิจอาหารเสริมเพื่อช่วยเพิ่มเติมสารอาหารที่ร่างกายต้องการได้เช่นกัน

เนื่องจากได้รับการจัดให้อยู่คนละประเภทกับยารักษาโรค,อาหารเสริมจึงไม่ได้รับการทดสอบอย่างระมัดระวังมากพอเหมือนอย่างที่ยารักษาโรคได้รับ บริษัทผลิตอาหารเสริมส่วนใหญ่จะไม่ทดสอบความปลอดภัย,ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงหรืออันตรายที่เกิดจากอาหารเสริมก่อนที่อาหารเสริมนั้นจะผลิตออกมา ในทางกลับกันอาหารเสริมกลับได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยมากพอจนกว่ามันจะได้รับการพิสูจน์ภายหลังว่ามีอันตรายต่อผู้บริโภค ในขณะที่ยารักษาโรคจะได้รับการทดสอบอย่างรัดกุมและเคร่งครัดว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมากกว่าก่อนที่จะผลิตมาจำหน่ายมันจึงเป็นการเสี่ยงต่อผู้บริโภคในการหาซื้ออาหารเสริมใด ๆ มากบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีความผิดปกติทางร่างกายที่ร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งเต้านม

นอกจากนั้น, แม้ว่าอาหารเสริมส่วนใหญ่จะมีฉลากระบุถึงส่วนประกอบที่ข้างขวดแต่เราไม่อาจแน่ใจได้อย่างแน่นอนว่าอาหารเสริมดังกล่าวมีส่วนประกอบตรงตามปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากนั้นอย่างจริงจังหรือไม่ และการระบุว่าอาหารเสริมนั้นทำจากวัตถุดิบธรรมชาติก็มิได้หมายความว่า อาหารเสริมนั้นจะปลอดภัยอย่างแน่นอน,เนื่องจากมีสารพิษบางอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เช่น เห็ดมีพิษและสารพิษที่เกิดจากเชื้อราที่เติบโตบนเมล็ดธัญพืช ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มีพิษอย่างมากต่อร่างกายมนุษย์ นอกจากนั้นยังมีการพบว่าอาหารเสริมบางชนิดแม้ว่าผู้บริโภคจะปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุมาในฉลากอย่างเคร่งครัดแล้ว แต่อาหารเสริมดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษาและการฉายรังสีที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม ทำให้กระบวนการรักษามะเร็งดังกล่าวมีประสิทธิภาพด้อยลง เช่น Red Clover และ St.John’s wort อาจขัดขวางยา Tamoxifen ที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านมให้ดำเนินไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมก่อนที่จะกินอาหารเสริมใด ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประโยชน์อันตราย.และผลข้างเคียงที่เกิดจากอาหารเสริมเหล่านั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นอย่างเคร่งครัด

บทความมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้อง