การเยียวยามะเร็งเต้านม ด้วยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่

TAG:

การเยียวยามะเร็งเต้านม ด้วยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่

Surgery

ในสมัยก่อน โรคมะเร็งอาจเป็นหนึ่งในโรคที่ผู้คนต่างหวาดกลัวกันมากที่สุด มีคนจำนวนไม่น้อยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งต้องจบชีวิตลงด้วยความทุกข์ทรมานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในปัจจุบันด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ เราได้ค้นพบวิธีช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากจากโรคร้ายนี้แล้ว ดูเหมือนว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราจะยิ่งค้นพบวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยน้อยลงมากขึ้นเท่านั้น จากการศึกษาพบว่า การรักษามะเร็งเต้านมคือการเยียวยาเต้านมที่เป็นมะเร็งให้ทั่วทุกส่วน ซึ่งวิธีการเยียวยาดังกล่าวสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การผ่าตัดเต้านมทั้งหมดออกไป หรือการผ่าตัดเอาเฉพาะเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นมะเร็งออกไปแล้วรักษาเนื้อเยื่อเต้านมส่วนที่เป็นปกติเอาไว้


เป็นเวลามากกว่าศตวรรษที่การผ่าตัดได้ขึ้นทำเนียบนวัตกรรมในการกำจัดมะเร็งเต้านมอันดับ 1 แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันการผ่าตัดมีจุดประสงค์เพื่อรักษาเนื้อเยื่อเต้านมรวมไปจนถึงเนื้อเยื่อรอบข้างให้อยู่ในสภาพดีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้แต่การผ่าตัดเอาเต้านมทั้งหมดออก ซึ่งเป็นวิธีลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมด้วยการตัดเอาเนื้อเยื่อเต้านมออกเกือบทั้งหมด ยังมีความละเอียดอ่อนมากกว่าสมัยก่อนมาก

การรักษามะเร็งเต้านมด้วยการผ่าตัดจะประกอบไปด้วยการผ่าตัดหลาย ๆ แบบ แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วย

Lumpectomy  ซึ่งเป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาเต้านมเอาไว้ โดยจะผ่าเอาแต่ส่วนที่เป็นเนื้องอก ออกจากเต้านมเท่านั้นและมักทำหลังจากการฉายรังสี เพื่อรักษาเนื้อเยื่อของเต้านมเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างที่ 2 คือการผ่าตัดเต้านมทิ้ง หรือ Mastectomy เป็นวิธีการรักษามะเร็งที่จะตัดเต้านมออกไปทั้งเต้า หรือเอาเนื้อเยื่อของเต้านมออกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเติบโตและพัฒนากลายเป็นมะเร็งในภายหลังของเนื้อเยื่อเต้านมส่วนที่เหลือ ในบางครั้งจะมีการฉายรังสีอีกครั้งเมื่อเต้านมถูกตัดออกไปแล้ว การที่คุณจะตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความรุนแรงของมะเร็งเต้านมที่คุณเป็นอยู่ ลักษณะโดยรวมของมะเร็งเต้านม และเหนือสิ่งอื่นใดคือความสมัครใจของตัวคุณเอง

ในผู้ป่วยที่มีการลุกลามของมะเร็งเต้านม แพทย์จะแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่แตกแขนงออกมาหลังจากที่ผ่าตัดเต้านมออกไปแล้วและอาจแนะนำให้เข้ารับการบำบัดมะเร็งแบบทั่วทั้งร่างกาย เช่น การบำบัดด้วยฮอร์โมน หรือการบำบัดด้วยยาหรือสารเคมี หรืออาจใช้ทั้งสองแบบ แต่การจะเข้ารับการบำบัดแบบทั่วทั้งร่างกายหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการผ่าตัดที่คุณเลือกก่อนหน้านี้และผลการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ให้การรักษาเป็นหลัก


บทความมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้อง