ผู้หญิงสูงอายุเท่านั้นที่จะเป็นมะเร็งเต้านม ?

TAG:

โรคมะเร็งเต้านม

จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า เพศหญิงอายุระหว่าง 0 (แรกเกิด) – 39 ปี 1 ใน 231 คน จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคน้อยกว่าร้อย 0.5 เพศหญิงอายุระหว่าง 40-59 ปี 1 ใน 25 คน จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้อยละ 4 ในขณะที่เพศหญิงอายุระหว่าง 60-79 ปี 1 ใน 15 คน จะเป็นมะเร็งเต้านม หรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกือบร้อยละ 7 และเช่นเดียวกัน หากคุณอายุยืน โอกาสที่คุณจะเป็นมะเร็งเต้านมก็จะยิ่งมีมากขึ้น โดยพบว่าผู้หญิง 1 ใน 7 ที่มีอายุระหว่าง 80-90 ปี จะเป็นโรคหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ที่ร้อยละ 14.3 การศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า มะเร็งเต้านมสามารถเกิดได้กับผู้หญิงทุกวัย และอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้น

มะเร็งเต้านมในหญิงสาว กับหญิงที่มีอายุมากกว่า

TAG:


มะเร็งเต้านมในหญิงสาว กับหญิงที่มีอายุมากกว่ามีความรุนแรงไม่แตกต่างกัน

            เดิมทีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อว่า มะเร็งเต้านมในหญิงสาวที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี จะมีความรุนแรง และกระจายตัวมากกว่าผู้หญิงที่อายุมากกว่า และผลของการรักษามะเร็งที่ปรากฏในหญิงสาวจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า

ท้องร่วง อาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษามะเร็งเต้านม

TAG:

อาการท้องร่วงจากการรักษามะเร็งเต้านม
ท้องร่วงเป็นหนึ่งในอาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษามะเร็งเต้านมด้วยยาหรือสารเคมี หากอาการท้องร่วงที่คุณเป็นอยู่ไม่รุนแรงมากนักให้คุณปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้

  ·      ดื่มน้ำสะอาดให้มาก เพื่อทดแทนน้ำและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ที่ร่างกายสูญเสียไป ดื่มเครื่องดื่มที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มเกลือแร่ นอกจากนั้นเพื่อรักษาร่างกายให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ให้ดื่มน้ำชาอุ่น ๆ น้ำแอปเปิล และซุปน้ำใสทันทีที่รู้สึกว่าเริ่มท้องร่วง ของเหลวจะช่วยป้องกันลำไส้จากการทำงานหนักเกินไป และยังช่วยป้องกันอาการระคายเคืองที่อาจจะเกิดขึ้น

บทความมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้อง