วิธีลดความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ตอนที่ 3

TAG:


วิธีลดความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสำหรับผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน

-           เอาใจใส่อาหารการกินในแต่ละมื้อ
อาหารที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยบำรุงรักษาและฟื้นฟูร่างกายในคนที่มีร่างกายปกติเท่านั้น. แต่ยังช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคในผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับโรคร้าย อย่างเช่นโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเช่นกัน จากการวิจัยถึงความเสี่ยงในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกครั้ง หรือความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมชนิดใหม่ ในผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนที่เป็นมะเร็งเต้านมพบว่า อาหารไขมันต่ำมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกครั้ง การทดลองชิ้นนี้เป็นการทดลองชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นว่า การกินอาหารบางอย่างสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกครั้งให้ลดน้อยลงไปได้

วิธีลดความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ตอนที่ 2

TAG:

วิธีลดความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสำหรับผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน

    -  เข้ารับการบำบัดด้วยฮอร์โมน
นอกจากการเข้ารับการบำบัดด้วยวิธีที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว แพทย์อาจแนะนำผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนให้เข้ารับการบำบัดด้วยสารเคมีและฮอร์โมน หน้าที่หลักของฮอร์โมนหรือสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสูงคือ การช่วยลดความเสี่ยงของการกลับมาอีกครั้งของมะเร็งเต้านมให้น้อยลง การได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนเอสโจรเจน เป็นเวลานาน จะทำให้เซลล์เต้านมมีการเติบโตที่ผิดปกติจนกลายเป็นมะเร็งเต้านมได้ในที่สุด Aromatase Inhibitor ซึ่งเป็นหนึ่งในสารเคมีที่แพทย์นำมาใช้ในการบำบัดจะทำหน้าที่ในการขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีต่อเซลล์ ทำให้เซลล์ไม่ได้รับการกระตุ้นมากจนเกินไป ช่วยลดปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ร่างกายผลิตขึ้นให้มีน้อยลง

วิธีลดความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ตอนที่ 1

TAG:


วิธีลดความเสี่ยง ต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสำหรับผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน

หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม คุณจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งชนิดใหม่สูงกว่าผู้หญิงทั่วไปที่ไม่เป็นมะเร็ง ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งชนิดใหม่มิได้หมายถึงการย้อนกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมในแบบที่คุยเคยเป็นแล้วอีกครั้งหนึ่ง หากแต่เป็นมะเร็งชนิดใหม่ที่มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ 1 ต่อปี หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งชนิดใหม่ของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 หากกล่าวอีกอย่างก็คือ ในจำนวนผู้หญิง 100 คนที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน ผู้หญิงจำนวน 10 คนจะเป็นมะเร็งเต้านมชนิดใหม่ภายใน 10 ปี

โรคมะเร็งเต้านม: วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมของบุคคลทั่วไป ตอนที่ 4

TAG:

โรคมะเร็งเต้านม: วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมของบุคคลทั่วไป ตอนที่ 4

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

นักวิจัยพบว่า การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านม หรือการเป็นมะเร็งเต้านมชนิดใหม่ให้น้อยลง นักวิจัยชี้ว่า การออกแรงทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอหลังจากการเป็นมะเร็งเต้านมจะทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น จากการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเดินด้วยความเร็วที่คงที่เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


มะเร็งเต้านม: วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมของบุคคลทั่วไป ตอนที่ 3

TAG:

โรคมะเร็งเต้านม: วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมของบุคคลทั่วไป ตอนที่ 3

หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน, โปรเจสเตอโรน และสารปราบศัตรูพืช
โรคมะเร็งเต้านม: จากการวิจัยพบว่า ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน ไม่เหมาะที่จะเข้ารับการบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทนเมื่อหมดประจำเดือน เนื่องจากการวิจัยจำนวนมากพบว่า การได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน และฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเป็นเวลาหลายปี จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมให้มีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีงานวิจัยชิ้นใดออกมายืนยันถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการเข้ารับการบำบัดด้วยฮอร์โมนดังกล่าว กับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมก็ตาม แต่นักวิจัยส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการบำบัดด้วยฮอร์โมนอาจเทียบไม่ได้กับผลข้างเคียง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากมัน


วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมของบุคคลทั่วไป ตอนที่ 2

TAG:

วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมของบุคคลทั่วไป ตอนที่ 2

ใช้ฮอร์โมนให้น้อยลง

การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนติดต่อกันเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมให้มีมากขึ้น. เพื่อที่จะปลอดภัยจากความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมอันเกิดจากการใช้ฮอร์โมน คุณจำเป็นต้องลดหรืองดการรับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะเข้าสู่ร่างกายให้น้อยลง เช่น การลดน้ำหนักส่วนเกิน เนื่องจากเซลล์ไขมันส่วนเกินจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มากเกินความจำเป็นออกมา ทำให้เซลล์เต้านมถูกกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตที่มากเกินไป ซึ่งการเติบโตนี้หากมากเกินไปอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งเต้านมได้ในที่สุด เมื่อเราสามารถควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและคงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนจะถูกผลิตออกมาน้อยลง

วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมของบุคคลทั่วไป ตอนที่ 1

TAG:


วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมของบุคคลทั่วไป ตอนที่ 1

เมื่อเราทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมแล้ว การเอาใจใส่ต่อปัจจัยดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งเต้านมเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของคุณอีกด้วย

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

TAG:

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

เป็นความจริงที่ว่าทุกคนต้องการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและปรารถนาที่จะหลีกห่างจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้มากที่สุดหากเป็นไปได้ และเช่นเดียวกันผู้หญิงทุกคนก็ปรารถนาที่จะหลีกไกลจากมะเร็งเต้านมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พวกเธอปรารถนาที่จะรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเพื่อว่าจะได้หาวิธีป้องกันที่ถูกต้อง

การได้รู้ถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยที่จะเอื้อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม ทำให้ผู้หญิงที่ไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนสามารถหาทางป้องกันได้อย่างถูกต้อง รวมไปจนถึงในรายที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมก่อนก็จะสามารถหาทางหลีกเลี่ยงที่จะกลับมาเป็นอีกครั้ง และป้องกันการพัฒนาขึ้นของมะเร็งชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย เราสามารถแบ่งปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมออกเป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมที่สามารถควบคุมได้

ปัจจัยเสี่ยที่สามารถควบคุมได้เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมรวมไปจนถึงโรคภัยต่าง ๆ และเป็นปัจจัยที่คุณสามารถควบคุมหรือปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้น้อยลงได้ นักวิจัยพบว่าไม่มีวิธีป้องกันอันใดที่ดีพร้อมที่จะป้องกันคุณจากมะเร็งเต้านมได้เลย แต่อย่างไรก็ดียังมีบางวิธีที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงให้น้อยลงซึ่งปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้แก่

      - อาหารการกิน
      - น้ำหนักตัว
      - การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
      - สภาพสิ่งแวดล้อม
      - การออกกำลังกาย
      - การสูบบุหรี่
      - การบำบัดด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทน ในผู้หมดประจำเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี

การจะทำการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม รวมไปจนถึงโรคต่าง ๆ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงปัจจัยแต่ละปัจจัยที่จะทำให้คุณเสี่ยงต่อการเป็นโรค ความสำคัญของปัจจัยที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคุณและวิธีที่ได้ผลที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การควบคุมหรือปรับปรุงปัจจัยเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เคยชินกับการกินอาหารตามใจ ละเลยการออกกำลังกาย,สูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ แต่เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมและเพื่อสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น พึงระลึกอยู่เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น เพียงใช้ความพยายามมากขึ้นอีกสักนิด ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวันของคุณเสียใหม่ คุณจะพบว่าผลลัพธ์ที่คุณได้คุ้มค่ากับความพยายามที่คุณใช้ไปยิ่งนัก
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมที่ควบคุมไม่ได้

ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมที่คุณไม่สามารถควบคุมหรือปรับปรุงได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยภายในที่ร่างกายของคุณกำหนดขึ้นมา อย่างไรก็ตามการได้ทำความเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีจะทำให้คุณสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น

     1.ประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมของแต่ละบุคคล
     2.ประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมของคนในครอบครัว
     3.การตั้งครรภ์
     4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเต้านม
     5.เชื้อชาติ
     6.การฉายรังสีเพื่อรักษาโรค
     7.การเปลี่ยนแปลงทางตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีนส์
     8.อายุ
     9.การมีประจำเดือนของแต่ละบุคคล
   10.ความหนาแน่นของทรวงอก
   11.การใช้ฮอร์โมนบางชนิด


โรคมะเร็งเต้านม: ยาแอสไพริน กับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม

TAG:

โรคมะเร็งเต้านม: ยาแอสไพริน กับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก มีงานวิจัยหลายชิ้นออกมากล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ยาแอสไพริน และยาต้านอาการอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมให้น้อยลงได้
ยาแอสไพรินหรือกรดซาลิไซลิก มีประโยชน์ด้านการรักษาโรคในหลาย ๆ ด้าน หนึ่งในประโยชน์ที่มันมีมากที่สุดคือ การช่วยลดปริมาณของกลุ่มฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินส์ ที่ร่างกายสร้างขึ้น ฮอร์โมนกลุ่มนี้ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนอื่น ๆ รวมไปจนถึงเซลล์ และเนื้อเยื่อ ส่วนยา NSAIDs เป็นยาลดไข้ ลดปวด ลดอาการบวมแดงอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือการติดเชื้อ. เหตุที่ยาพวกนี้ถูกเรียกว่า Non-steroidal เนื่องจากมีโครงสร้างแตกต่างจากยาสเตียรอยด์ทั่วไป ดังนั้นพวกมันจึงไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงเหมือนอย่างยาสเตียรอยด์

โรคมะเร็งเต้านม: แคลเซียมและวิตามินดี ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้จริงหรือ

TAG:

โรคมะเร็งเต้านม: แคลเซียมและวิตามินดี ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้จริงหรือ

ด้วยกระแสของการดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้มีคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าการได้รับวิตามินหรืออาหารเสริมนอกเหนือจากอาหารมื้อปกติจะทำให้ร่างกายของพวกเขาแข็งแรงและป้องกันโรคร้ายหลาย ๆ อย่างได้ เช่น โรคมะเร็งเต้านม และมีคนจำนวนมากคิดว่าการกินวิตามิน D และอาหารเสริมแคลเซียมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ไม่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนได้

โรคมะเร็งเต้านม: ยาปฏิชีวนะ ทำให้เสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่

TAG:

โรคมะเร็งเต้านม: ยาปฏิชีวนะ ทำให้เสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่

นับตั้งแต่คิดค้นขึ้นมาในปี 1929 ยาปฏิชีวนะเป็นหนึ่งในยาสามัญที่แพทย์มักสั่งให้คนไข้ ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ช่วยรักษาภาวะติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรวมไปจนถึงเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ นอกจากจะใช้สำหรับรักษาอาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นกับหู ลำคอ และโพรงจมูกแล้ว ยาปฏิชีวนะยังช่วยรักษาอาการปอดอักเสบและอาการเยื่อสมองอักเสบอีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะช่วยชีวิตคนนับล้าน แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีงานวิจัยบางชิ้นออกมากล่าวถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมและมากจนเกินไป

บทความมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้อง